Finn tilbake til deg selv

Føles det som du mangler kontakt med deg selv?

Har du problemer med å finne ut av hva du vil?

Mister du deg selv i relasjon med andre?

 

Hvordan ville det være å kjenne seg stødig og sikker, selv under press?

Ville det ikke vært fint om det fantes en måte å få dyp kontakt med deg selv på – som gjorde deg i stand til å takle enhver vanskelig følelse?

Focusing bringer ditt indre liv inn i fokus.

Gjennom Focusing lærer vi å forholde oss til oss selv (følelser, intensjoner, indre kraft og opplevelser) – på en helt ny måte – en måte som bringer klarhet og som helbreder.

Gjennom å arbeide med meg vil du oppleve at det som virker forvirrende og uklart blir klart, og du vil se hvordan du kan endre livet ditt fra innsiden og ut.

Anders’ compassion and soothing presence during our sessions made me feel supported as a client.  I can sense that he respects his method as an art form, and wants to serve his clients like me by helping us honor ourselves and build a stronger connection to our bodies.  Anders helped me tune into my inner wisdom and I was able to gain clarity on some long-held complex issues.

Renee Ryerson

Hei! Anders her…

Det å guide folk i Focusing er en av de tingene som gir meg størst glede her i livet.

Focusing lar deg finne din egen vei framover. Som guide legger jeg kun til rette for at din naturlige evne til selv-regulering og selv-harmonisering skal få rom til å skje. 

Jeg ser det som essensielt å hjelpe mine klienter til et sted hvor de kan være med seg selv, uten motstand og selvkritikk. Det er når vi har et positivt indre klima at endring  og heling skjer helt naturlig. Det er parakoksalt: når vi slutter å forsøke å endre oss selv, så skjer endring.

Denne hjemmesiden promoterer min praksis som Focusing-guide og Focusing-lærer. Jeg er nå i siste stadium av min sertifisering gjennom Focusing Resources. Det at jeg ennå er «lærling» betyr at prisen jeg tar for sesjoner og kurs er lavere enn den vil være etter at jeg er sertifisert.

Anders B. Asphaug