Hva er Focusing?

 

 

Focusing handler ikke om å konsentrere seg (å fokusere oppmerksomheten). Akkurat det kan de fleste allerede.

De fleste kan ikke det jeg lærer bort:

En metode som bringer det som er ufokusert, uklart og halvbevisst inn i fokus – inn i klarhet. Focusing er med andre ord en ferdighet som kan være med på å gi deg klarhet i livet. Det handler om å sanse det som er i kroppen.

Ann Weiser Cornell beskriver det slik:

Kort fortalt er Focusing, slik metoden ble utviklet av Eugene Gendlin, en prosess der du lytter til kroppen din på en varsom og aksepterende måte, og hører de beskjedene ditt indre jeg har til deg. Denne fremgangsmåten ærer visdommen og de subtile nivåene av kunnskap som snakker til deg via kroppen. Focusing gir tilgang til de enorme ressursene kroppen din har til følelsesmessig (og fysisk) å hele seg selv. Metoden bringer bevissthet til de kroppslige fornemmelsene som er kroppens måte å fortelle deg hva som trengs på de ulike områdene i livet dit.

Eugene Gendlin skriver om kroppen:
Kroppen din vet mer om situasjoner enn det du er bevisst klar over. For eksempel plukker din kropp opp mer om en annen person enn det du bevisst vet. Med litt øvelse kan du få en kroppslig fornemmelse for dette «mer» som skjer i alle situasjoner. Fra denne kroppslige fornemmelsen kommer de små stegene som leder mot en løsning.

 

Hvis du vil vite mer om Focusing, kan du gå til Focusing Resources, eller websiden til grunnleggeren av metoden, Gene Gendlin.

Tenk fotografi

Focusing handler om å bringe ting i fokus. Akkurat som en kameralinse.

Det handler om kroppen

Hvis du tror du vet hva kroppen din holder på med, så vil du bli forbauset når du prøver Focusing. Når du lytter dypere, vil du oppdage at den inneholder mange innsikter og nyanser som du aldri hadde tenkt på.